Doporučení omezení návštěv v domově

05. 03. 2018

Na základě podnětu  Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje doporučujeme  omezit
návštěvy v našem domově
na nejnižší možnou míru
z důvodu nepříznivého vývoje nemocnosti akutními respiračními infekcemi a zejména výrazného nárůstu nemocnosti chřipkou
na území Jihomoravského kraje.

 
 
V Brně dne  16.2. 2018                                                                                           PhDr.K. Bartošová, ředitelka