Návštěvy v domově platné od 28.3.2022

23. 03. 2022

Návštěvy v domově platné od 28.3.2022

 
Návštěvy budou fungovat v běžném režimu
– bez časového omezení, každý den v týdnu, bez prokazování bezinfekčnosti
 
S sebou pouze
respirátor (v zájmu zajištění bezpečí klientů a zaměstnanců domova je povinností, abyste respirátor měli nasazený po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách domova, tj. i v pokoji/bytě)
 

Děti do 15 let mohou nosit roušku.

Zákaz vstupu osob s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo chřipky.
  
Od pondělí budou fungovat opět i čipy na otevírání dveří, pokud budete mít s čipem problém, obraťte se prosím na sociální pracovnice.

top