Podporují nás

Poděkování

Děkujeme všem individuálním dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání a poskytují nám finanční či věcnou pomoc.

Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, kteří poskytují  svůj čas a energii, umělcům, kteří vystupují bez nároku na honorář na akcích pro Domov, duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby našim klientům i veřejnosti.

Významnou podporu nám věnovali

  • Zřizovatel domova – Statutární město Brno a Jihomoravský kraj – dlouhodobá podpora a vytváření podmínek, za kterých je domov schopen poskytovat vysoce kvalitní sociální službu ku prospěchu klientů domova. 
  • Městská části Brno-Bystrc – dlouhodobá spolupráce a podpora
  • Bádule z Ivančic – pěvecký soubor
  • Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové spol. s. r. o.  cca 2x do roka u nás vystupují bez nároku na honorář
  • Nadační fond Atýsek – dlouhodobá spolupráce a podpora. Děkujeme za pomoc při organizování akcí v domově a za osobní angažovanost.
top