Domov pro seniory

O domově pro seniory

Domov pro seniory je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry. DS Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ a bloku K. V blocích B, C a D bylo zřízeno celkem 80 pokojů pro jednotlivce a 16 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Pokoje jsou slunné, světlé, větratelné. Celková kapacita domova činí 112 lůžek. 

Informace o službě

Poslání domova

Celoročně poskytujeme seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. 
 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let se sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou   pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Informace pro žadatele

Domov není určen pro osoby: 

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které trpí akutní infekční chorobou
  • které trpí stavy, jež mohou ohrozit, ppř. ohrožovat osobu a její okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod)
  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 
občerstvení u stolu s klienty

 

Naším cílem je: 

  • aby si naši klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života
  • aby se cítili v bezpečí, jako ve svém domově
  • aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí.
pečení vánočního cukrový

 
top