Domov se zvláštním režimem

O domově se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry.  DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ a bloku K. V blocích B, C a D bylo zřízeno celkem 69 pokojů pro jednotlivce a 16 obytných jednotek pro dvojice. V bloku K je zřízeno celkem 8 pokojů s kapacitou 11 lůžek, z toho jsou 3 pokoje dvoulůžkové a 5 pokojů jednolůžkových. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Pokoje jsou slunné, světlé, větratelné.

Informace o službě

Poslání

Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 -ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost  zejména  z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Informace pro žadatele

DZR neposkytuje služby osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby 


vycházka na náměstí svobody

 

Naše cíle jsou:

  • Vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život
  • Podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředí
  • Podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů 
 
budova ds foltýnova

 
top