Služby

Základní zásady a principy

Koncepty, které využíváme nad rámec základních činností

Bazální stimulace

Podpora kvality života u klientů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu.

Reminiscenční terapie + biografický model

Práce se vzpomínkami a životním příběhem.

Validace

Metoda, která využívá schopnost empatie (vcítění se) k proniknutí do zážitkového světa starého, dezorientovaného člověka. Podporuje vznik důvěry, jistoty, pocitu bezpečí, snižuje stres. 

Smyslová aktivizace

Sslovujeme smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům (důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní). Jejich prostřednictvím znovu vyvoláváme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří.

Paliativní péče

Je poskytována klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Zahrnuje v sobě pomoc zdravotní, sociální, psychickou a v případě zájmu klienta i duchovní. Naší snahou je udržet důstojnost člověka do posledních chvil a jeho doprovázení v umírání. Pomoc a poradenství nabízíme nejen klientům, ale i jejich blízkým.

Poskytované služby

top