Jak požádat o službu

Postup podání žádosti

01

Zjistěte si informace o službě

V rubrice "O nás" si přečtěte, komu je služba našeho domova určena a komu naopak určena není. Z toho zjistíte, zda jsme schopni zajistit péči právě Vám. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám na tato telefonní čísla a my Vám rádi poradíme:
 
Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a odpovíme Vám na Vaše dotazy.
02

Předložte vyplněnou žádost a lékařský posudek

K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba domovu předložit vyplněnou "Žádost o poskytování sociální služby" a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti. Formulář pro podání žádosti můžete získat u našich sociálních pracovnic nebo Vám může být zaslán na požádání poštou či emailem, popř. si jej můžete stáhnout níže.
03

POZOR!

Žádosti přijímáme až od těch seniorů, kteří mají alespoň částečně zhoršenou soběstačnost a na zahájeni poskytování sociální služby spěchají. Není možné si podat žádost "pro jistotu" dopředu. 
04

Způsob doručení žádosti

Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby " a kompletně vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu" lékařem nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenované na naši e-mailovou adresu: marsalkova.iveta%at%dsfoltynova.cz
05

Pořadník čekatelů

Poté, co sociální pracovnice Vaši žádost přijmou a posoudí, zda Vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči a zda spadáte do okruhu osob, kterým je sociální služba určena, bude Vám vydáno „Potvrzení o převzetí žádosti o poskytování sociální služby" a budete zařazeni do pořadníku čekatelů.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
10. 10. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 637 kB Stáhnout
10. 10. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 247 kB Stáhnout

Zahájení poskytování sociální služby

Uvolnění lůžka a domluva sociálního šetření

V případě uvolnění lůžka je výběrovou komisí složenou ze sociálních pracovnic, vrchní sestry, vedoucího daného sociálně-zdravotního úseku a paní ředitelky na základě bodového ohodnocení vybrán žadatel o umístění.

Sociální pracovnice žadatele kontaktuje, nabídne mu uvolněné lůžko a pokud je žadatel schopen dostavit se do domova, nabídne mu prohlídku obytné jednotky. Pokud má žadatel o lůžko zájem, domluví si společně termín sociálního šetření.

 

Sociální šetření

Sociální šetření většinou probíhá v místě, kde se žadatel nachází (v jeho domácnosti, v nemocnici apod.), na přání žadatele může probíhat i v našem domově při prohlídce obytné jednotky. Sociální pracovnice spolu se zdravotní sestrou při sociálním šetření zjišťují aktuální stav a potřeby žadatele a na základě zjištěných informací rozhodnou, zda je náš domov pro žadatele vhodný. V případě negativního rozhodnutí je žadateli doporučen vhodnější druh sociální služby. Zároveň je žadatel stručně seznámen s chodem domova a sám se rozhodne, zda se chce do domova přestěhovat.
 

Na co nezapomenout při stěhování

​Poté je s ním dohodnut termín a čas stěhování do domova, tj. termín uzavření „Smlouvy o poskytování sociální služby". Předběžně se domlouváme na tom, jaké služby od nás bude žadatel potřebovat a jsou mu poskytnuty informace o tom, co je třeba nachystat před stěhováním do DS Foltýnova (např. informace o platbách za první měsíc pobytu, které bude klient hradit při podpisu smlouvy) a zároveň jsou mu předány tyto dokumenty:
 
  1. Vzor smlouvy o poskytování sociálních služeb pro DS a DZR
  2. Domácí řád DS nebo domácí řád DZR
  3. Seznam doporučených věcí při stěhování do domova
  4. Telefonické kontakty na pracovníky domova

Podepsání smlouvy

Stěhování do domova bývá zpravidla uskutečněno do týdne od provedeného sociálního šetření. Při stěhování do domova je nutné předložit „Posudek o zdravotním stavu" společně s výsledky vyšetření rentgenu plic a bacilonosičství.

V den stěhování do domova je s našim novým klientem sepsána "Smlouva o poskytování sociálních služeb", kde jsou podrobně dojednávány činnosti, které od nás potřebuje. Celý proces trvá cca 90 minut. Poté je klient přivítán na svém patře a za pomoci rodiny a personálu se ubytuje.

První tři měsíce je mu věnována zvýšená pozornost, je seznamován s prostory a chodem domova, pracovníky a ostatními klienty. 

Dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 10. 2022 Domácí řád DS .pdf 185 kB Stáhnout
11. 10. 2022 Domácí řád DZR .pdf 3 MB Stáhnout
10. 10. 2022 Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory - VZOR .pdf 274 kB Stáhnout
10. 10. 2022 Smlouva o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem - VZOR .pdf 276 kB Stáhnout
11. 10. 2022 Seznam doporučených věcí při stěhování do domova .pdf 281 kB Stáhnout
11. 10. 2022 Vytvoření vzpomínkového kufříku .pdf 176 kB Stáhnout
22. 06. 2023 Informační leták - bazální stimulace .pdf 260 kB Stáhnout
22. 06. 2023 Informační leták - biografie .pdf 259 kB Stáhnout
22. 06. 2023 Informační leták - smyslová aktivizace .pdf 285 kB Stáhnout
22. 06. 2023 Informační leták - paliativní péče .pdf 272 kB Stáhnout
22. 06. 2023 Informační leták - validace .pdf 317 kB Stáhnout

Často kladené otázky zájemců o službu

top