Celodenní výlet do Třebíče

16. 09. 2015
Ve středu 16.září se uskutečnil plánovaný jednodenní výlet do Třebíče za památkou UNESCO.
Jeli jsme bezbariérovým autobusem pronajatým od dopravního podniku. Na výlet jelo 14 klientů, z toho si 5 klientů potřebovalo alespoň občas odpočinout na vozíku. Počasí nám přálo, byl krásný podzimní den. Prvním zastavením byla prohlídka Baziliky sv. Prokopa, která je zajímavá zejména svým jedinečným propojením románského a gotického slohu a roku 2003 byla zapsána na seznam chráněných památek UNESCO. Následovala prohlídka Zámku, původně benediktinského kláštera, který je zapsán jako národní kulturní památka. Viděli jsme okruhy "Valdštejnové na Třebíči" a "Lidé. Místa. Osudy". Naše další cesta vedla na velmi dobrý oběd do restaurace, která byla velmi blízko zámku a rovněž bezbariérová. Odpoledne jsme se přesunuli do další části historického města  – Židovská čtvrť. Cesta je zde stále původní – kostky kočičí hlavy, proto byla chůze pro klienty náročná, naštěstí měli dostatek pomocníků z řad personálu. Měli jsme objednanou prohlídku Okruhu I, který zahrnuje prohlídku Zadní synagogy spojenou s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera a procházku židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů. Na zpáteční cestě do Brna si klienti i zaměstnanci společně zazpívali a výlet hodnotili velmi kladně. 
top