DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

08. 10. 2018

Jako každoročně se i letos otevřou veřejnosti prostory našeho Domova pro seniory na Foltýnově ulici číslo 21 v Brně-Bystrci. Návštěvníky uvítají naši pracovníci v pondělí 8. října a budou je tu provázet od 9 do 17 hodin. 

  Zájemci si  budou moci prohlédnout celý domov, včetně všech zdejších typů bydlení, dále jídelnu sloužící nejen ke stravování, ale i k různým společenským a kulturním akcím. Hosté mohou nahlédnout do sesteren a seznámit se s prací zdravotních sester, pečovatelek a pečovatelů, kteří poskytují klientům nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám.

V oddělení rehabilitace si s vámi naše fyzioterapeutky rády pohovoří o léčebných procedurách a cvičeních pomáhajících udržovat obyvatele Domova v dobré tělesné kondici. O duševní vyžití seniorů se starají pracovnice pro zájmovou činnost. Návštěvníci je mohou zastihnout v několika bohatě vybavených klubovnách, kde probíhají rozmanité aktivity, které si klienti vybírají podle svého zájmu a zaměření.

                                                                                                                                                         Těšíme se na Vás 

                                                                                                                                                               Související obrázek

top