Mezinárodní den tance

27. 04. 2018
Mezinárodní den tance letos připadnul na neděli 29. dubna a proto jsme ho v našem domově oslavili již tradičně v pátek 27. dubna. Těchto oslav se zúčastnilo cca 40 tanečnic a tanečníků, včetně několika rodinných příslušníků, z nichž mnozí nejsou pravidelnými návštěvníky „tance v sedě“.
Setkání bylo zahájeno klavírním vystoupením slečny Evy Hubáčkové a poté se všichni zúčastnění nechali aktivně „provézt“ rozmanitými typy tanců z různých koutů světa. Nálada byla veselá a velmi bezprostřední. 
Těšíme se, že i nadále budeme tuto tradici udržovat.
top