PĚTIBOJ v Domově pro seniory Věstonická

18. 05. 2017
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se naše klientky zúčastnily sportovního dopoledne v jednom z největších domovů pro seniory v Brně. Příznivé, byť trochu větrné počasí umožnilo soutěžit pod širým nebem. 
Domov pro seniory Věstonická, který akci organizoval disponuje prostornou a udržovanou zahradou s jezírkem a několika prergolami. Disciplíny byly pestré: hod míčem do basketbalového koše, hod šipkami na terč, jízda na rotopedu, maraton zahradou (povině se zapojil i doprovod seniorů), hod pétanquovou koulí. 
Některé ze zúčastněných žen zavzpomínaly na dobu, kdy samy aktivně sportovaly. Odměnou za účast nám byl chutný oběd ve formě grilované klobásy a bohatá nabídka nápojů. 
Při vyhlašování výsledků jsme trnuly, mnohé z nás tipovaly, že se umístíme na bramborovém místě a taky tak se stalo. Byly jsme rády, z deseti družstev být čtvrtí není vůbec špatný výsledek. Všechny jsme dostaly balíček se sladkou odměnou a jinými drobnostmi. Diplom nám pracovnice pro zájmovou činnost umístily do kroniky domova na památku.
top