Sčítání lidu

13. 04. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo 27. března a končí 11. května 2021.

Zajišťuje ho Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou.

Sčítání je možné provést elektronicky. Za své blízké a příbuzné vyplňte sčítací formulář přes webovou aplikaci www.onlinescitani.cz.

Kdo se nezúčastní elektronického sčítání, obdrží k vyplnění od sčítacího komisaře listinný formulář, který bude k dispozici od 19.4.2021. Formulář bude k dispozici u vchodu A v návštěvní dny (úterý, čtvrtek, neděle). Pokud nevyplníte za rodinného příslušníka elektronický formulář, musíte vyplnit listinný. Vyplněný formulář odevzdejte prosím na sesterně příslušného úseku. 


Ing. Jana Bohuňovská, ředitelka domova
 
top