Věstonický pětiboj

12. 05. 2016
...probojovaly se až do cíle! Patří jim veliká gratulace.
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jsme se zúčastnily Věstonického pětiboje v Domově pro seniory Věstonická. Náš domov na těchto sportovních hrách reprezentovala pí. Alena Doškářová, pí. Eliška Petrželová, pí. Jaroslava Procházková a pí. Jarmila Šindelářová.
 
Soutěžily jsme v pěti disciplínách – hodu šipkami, hodu petanqueovou koulí, hodu míčem na koš, cyklistice na rotopedu a maratonu okolo zahrady. Tyto disciplíny se nám velice líbily a úspěšně jsme se jimi probojovaly.
 
Společně s klienty z jiných domovů jsme strávily pěkné dopoledne v přátelské soutěžní atmosféře. Na závěr tohoto sportovního dopoledne se konalo předávání cen a účastnických listů.
top