Výlet na hrad Veveří

16. 08. 2016
V úterý 16. srpna jsme se vyrazily za poznáním krás hradu Veveří.

Prohlédly jsme si hradní areál a navštívily nově instalovanou expozici „Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad“, která mapuje působení Lucemburků na Moravě. V hradní vinotéce jsme ochutnaly víno, které bylo velmi osvěžující a chutnalo o to lépe, že bylo zdarma ke vstupnému do areálu.
Majestátnost hradu nás zcela okouzlila a v mnohých vyvolala vzpomínky na návštěvy hradu před léty. Ačkoliv byl terén hradního nádvoří hůře schůdný, neubralo to na dojmu z hezkého výletu do let minulých. 
top